headerphoto

Zpracování daňových přiznání a poskytování daňového poradenství

Poskytujeme služby spočívající ve zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní a rovněž daňové poradenství formou on-line zasílání dotazů, jednorázových konzultací, nebo dlouhodobě jako součást účetního outsoursingu. Rovněž je možné, v případě komplikovanějších dotazů vypracování písemného stanoviska.

Více informací k poskytovaným službám je pod odkazem služby, pro další dotazy k poradenství, zpracování daňových přiznání a cenám je možné obrátit se na nás emailem.

Rovněž můžete využít kontaktní formulář níže. Řešení odborných daňových dotazů je zpoplatněno dle hodinové sazby.

Vedení účetnictví, výpočty a evidence mezd (účetní a mzdový outsoursing)

Poskytujeme služby vedení účetnictví, daňové evidence a výpočty mezd. Doklady od Vás v domluvených termínech přebíráme a následně zpracováváme v naší účtárně. Jedná se o kompletní službu včetně navazujících činností.

Služba zahrnuje zejména:

 1. svoz dokladů od klienta
 2. rychlé zpracování dokladů
 3. měsíční výpočty mezd
 4. zasílání podkladů k úhradám odvodů z mězd
 5. přihlášení, odhlášení zaměstnanců
 6. zasílání výsledků hospodaření, salda, stavů účtů a pokladen
 7. zpracování veškerých daňových přiznání (DPH, DPPO, silniční daň a další)
 8. upozornění na daňové platební povinnosti
 9. prognóza hospodaření a plateb daní
 10. uložení dokladů a archivace
 • doklady Vám buďto vracíme
 • nebo zajistíme archivaci, případně dlouhodobé uložení ve spisovně

Můžete nás kontaktovat:

Ekonomický institut s.r.o.

tel.: 602 138 134

info@ekonomickyinstitut.cz

Ekonomické výpočty a analýzy

firefox Zpracujeme pro Vás v průběhu roku odhady ekonomického vývoje a daňové dopady aby bylo možné zvolit vhodnou daňovou strategii a minimalizovat tak odvody do státního rozpočtu. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení, kdy v březnu následujícího roku nebude možné tuto věc řešit. Nezapomínejte, že vysoká daň má za následek i výši a frekvenci hrazení záloh v následujícím období.

Konstaktní formulář:

Jmeno
E-mail
Zprava


Odklad daně z příjmů do 1.7.

Zpracujeme Vaše daňové přiznání k dani z příjmu s odložením podání i placení daně, pojistného a navazujících záloh. Pro zpracování a odklad daně z příjmu nás kontaktujte.

Rekonstrukce účetnictví

Provádíme rekonstrukce účetnictví i několik let zpětně, například při zjištění, že Váš dosavadní dodavatel účetních služeb prováděl svou práci nekvalitně a Vám se nyní blíží daňová kontrola.Naše společnost spolupracuje se zkušenými auditory a v případě zájmu Vám zajistíme vypracování auditu za přiznivou cenu.

Počet přístupů www.ekonomickyinstitut.cz